Wie we zijn en wat we zijn

PCBO Dantumadiel is een vereniging voor basisonderwijs met zes scholen, zo'n 1000 leerlingen en ca. 100 enthousiaste meesters en juffen. We zijn nauw verbonden met onze regio. Vandaar ons motto: Onderwijs dicht bij uw kind.

We zijn niet 'zomaar' een vereniging: we hebben de christelijke identiteit. De Bijbel is ons baken. Dit is merkbaar en herkenbaar op ál onze scholen; nu en straks. Toch hoeven niet al onze scholen gelijk te zijn. Geïnspireerd door 1 Korintiërs 12 bieden we 'diversiteit in verbondenheid'. Ofwel: onze scholen hebben elk hun eigen onderwijsconcept maar samen vormen we één organisatie.

Ook al staan we voor christelijk onderwijs, we staan tegelijkertijd open voor alle leerlingen. Christelijk en niet-christelijk. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennismaken met andere godsdiensten, visies, culturen en tradities.