Wie we zijn en wat we zijn

PCBO Dantumadiel is een vereniging voor basisonderwijs met zes scholen, zo'n 1000 leerlingen en ca. 100 enthousiaste meesters en juffen. We zijn nauw verbonden met onze regio. Vandaar ons motto: Onderwijs dicht bij uw kind.

We zijn niet 'zomaar' een vereniging: we hebben de christelijke identiteit. De Bijbel is ons baken. Dit is merkbaar en herkenbaar op ál onze scholen; nu en straks. Toch hoeven niet al onze scholen gelijk te zijn. Geïnspireerd door 1 Korintiërs 12 bieden we 'diversiteit in verbondenheid'. Ofwel: onze scholen hebben elk hun eigen onderwijsconcept maar samen vormen we één organisatie.

Ook al staan we voor christelijk onderwijs, we staan tegelijkertijd open voor alle leerlingen. Christelijk en niet-christelijk. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennismaken met andere godsdiensten, visies, culturen en tradities.

Actueel

Uitnodiging informatie-avond: voorbereiding fusie met PCBO Ferwerderadiel

Fusienieuws PCBO Ferwerderadiel en PCBO Dantumadiel

 

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.