Onze visie

PCBO Dantumadiel biedt goed onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Onze kinderen komen maximaal tot ontplooiing, mede dankzij onze bekwame en gemotiveerde leerkrachten en overig personeel. Ongeacht talent en mogelijkheden maakt ieder kind bij ons een ononderbroken ontwikkeling door. We leren ze meer dan alleen basisvaardigheden. Evengoed leren ze bij ons sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. Alles vanuit een christelijke grondslag. De diversiteit van de scholen maakt het aanbod van het onderwijs breed en de organisatie sterk.