Klachtenregeling

Als leerlingen of hun ouders opmerkingen of klachten hebben over de school, staat de deur van de leerkracht, de schooldirecteur of de directeur-bestuurder voor hen open. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen de ouders gebruikmaken van de klachtenregeling. Er volgt een interne of externe behandeling van de klacht. In onderstaande documenten vindt u de klachtenregeling met de bijlage.