Lid worden

De vereniging PCBO Dantumadiel is ontstaan op 1 augustus 1998 uit een fusie van vijf afzonderlijke verenigingen (schoolbesturen) binnen de gemeente Dantumadiel met als doel de instandhouding en spreiding van het christelijk basisonderwijs in de gemeente Dantumadiel. In totaal heeft de vereniging de zorg over zeven scholen in Damwâld, Feanwâlden, Broeksterwâld, De Westereen, Rinsumageast en Wâlterswâld.

Als u lid wordt laat u uw verbondenheid met het christelijk onderwijs in de gemeente zien en zorgt u ervoor dat het bestuur kan rekenen op een achterban van ouders en leden uit alle dorpen van de vereniging. U ondersteunt het doel van de vereniging en u onderschrijft de christelijke grondslag. U kunt als lid tijdens de ledenvergadering meepraten over aangelegenheden van de vereniging. Het lidmaatschapsgeld is € 10,-- per jaar. Het lidmaatschap is persoonlijk; ouders kunnen dus beide lid worden. In de bijlages hieronder vindt u het formulier lidmaatschap en het opgaveformulier van de Vereniging PCBO Dantumadiel.