Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In principe vergaderen de leden één keer per jaar. De ledenvergadering kiest het niet-uitvoerende bestuur, bestaande uit minimaal twee en maximaal vijf leden. De uitvoerend bestuurder wordt door de algemene ledenvergadering benoemd op basis van een voordracht van het bestuur en na advisering door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Hieronder de uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 27 juni 2023 om 19.30 uur in het MFC De Beijer, Tjaerdawei 42b in Rinsumageast. Een deel van deze vergadering betreft een gezamenlijk overleg met de leden van PCBO Ferwerderadiel. Verder vindt u hieronder de bijlagen die bij de agenda van deze vergadering behoren: het conceptverslag ALV van 27 juni 2022 en het jaarverslag en de jaarrekening van 2022.