Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In principe vergaderen de leden één keer per jaar. De ledenvergadering kiest het niet-uitvoerende bestuur, bestaande uit minimaal twee en maximaal vijf leden. De uitvoerend bestuurder wordt door de algemene ledenvergadering benoemd op basis van een voordracht van het bestuur en na advisering door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Hieronder vindt u de uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering op maandag 18 december om 19.00 uur in het MFC De Beijer, Tjaerdawei 42b in Rinsumageast.