Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In principe vergaderen de leden één keer per jaar. De ledenvergadering kiest het niet-uitvoerende bestuur, bestaande uit minimaal twee en maximaal vijf leden. De uitvoerend bestuurder wordt door de algemene ledenvergadering benoemd op basis van een voordracht van het bestuur en na advisering door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Hieronder vindt u de uitnodiging en agenda voor een extra algemene ledenvergadering op maandag 10 juni om 19.30 uur in het kantoor van PCBO Fiersicht, Altenastreek 66 in Dokkum.

De algemene ledenvergadering vindt plaats op maandag 24 juni om 19.30 uur in het kantoor van PCBO Fiersicht, Altenastreek 66 in Dokkum. Hieronder vindt u de stukken.