Bestuur

Het bestuur van de vereniging PCBO Dantumadiel bestaat uit één uitvoerend bestuurder (directeur-bestuurder) en vier toezichthoudende bestuurders. De toezichthoudende bestuurders houden toezicht op het beleid van de vereniging en op de algemene gang van zaken binnen PCBO Dantumadiel en de scholen. De toezichthouders adviseren de directeur-bestuurder.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

voorzitter: vacant

lid: Kees ten Cate, Twijzel

lid: Eelke Jan de Vries, Broeksterwâld

lid: Sjoerd Postma, Damwâld

directeur-bestuurder: Gert van Tol, Rouveen